พนักงานบัญชี Income Auditor , Night Auditor 2 ตำแหน่ง

  • ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 25- 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารฟัง-พูด - อ่าน-เขียนได้ดี
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี 1 -2 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือน 9,000 – 9,500 บาท (และขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

 

{fcomment}