• กุ๊กยุโรป จำนวน 2 อัตรา
 • อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
 • การศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
 • มีความรู้ความสามารถในอาหารจีน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคฯ วันจันทรื - วันศุกร์ เวลา 08.017.00 น.

 • หัวหน้าพ่อครัว ( Executive Chef )  1  อัตรา
 • อายุระหว่าง 40-55 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 • มีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านอาหารและการควบคุมต้นทุน
 • มีความรู้เรื่องอาหารเป็นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนารูปแบบอาหาร  / การตกแต่ง
 • ประสบการณ์งานโรงแรมอย้างน้อย 10 ปี

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.

 • พนักงานฝ่ายขายห้องพัก และ สัมนา จำนวน  3  อัตรา
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเขียน และ สื่อสารได้
 • ประสบการณ์การขาย / งานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุระหว่าง 24- 35 ปี
 • มีความอดทน รักอาชีพการขาย และงานบริการ
 • สวัสดิการ เงินเดือน + ค่าน้ำมัน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามตำแหน่งงาน

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 • พนักงานฝ่ายช่างซ๋อมบำรุง ไฟฟ้า / ประปา / แอร์   จำนวน 2 อัตรา
 • การศึกษาระดับ ปวช - ปวส ด้านช่าง
 • อายุ 21 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ 0 -1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติต่อสอบถามที่ฝ่ายบุคคล ฯ  วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

 • พนักงานทำความสะอาดห้องพัก จำนวน  5  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ม.3- ม.6 / มีประสบการณ์
 • อายุ 18 -35  ปี
 • เพศ ชาย / หญิง
 • มีความรู้พิ้นฐานภาษาอังกฤษอ่านออก เขียนได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ /  รักงานบริการ
 • รายได้ ตามโครงสร้างบริษัท
 • มีประสบการณ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น
 • ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารฟัง-พูด - อ่าน-เขียนได้ดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี 1 -2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 9,000 – 9,500 บาท (และขึ้นอยู่กับประสบการณ์)