กิจกรรม

กิจกรรม (1)

กฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ต้องจัดการอบรมพนักงาน สำหรับหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นให้ได้ 100% เพื่อหากเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพนักงานที่ผ่านการอบรมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการอบรมปฎิบัติตัวอย่างถูกต้อง ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ( ตามกฎหมายกำหนด ) การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ…