กุ๊กจีน

  • กุ๊กยุโรป จำนวน 2 อัตรา
  • อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
  • การศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
  • มีความรู้ความสามารถในอาหารจีน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคฯ วันจันทรื - วันศุกร์ เวลา 08.017.00 น.