หัวหน้าพ่อครัว

  • หัวหน้าพ่อครัว ( Executive Chef )  1  อัตรา
  • อายุระหว่าง 40-55 ปี
  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  • มีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านอาหารและการควบคุมต้นทุน
  • มีความรู้เรื่องอาหารเป็นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนารูปแบบอาหาร  / การตกแต่ง
  • ประสบการณ์งานโรงแรมอย้างน้อย 10 ปี

เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท / ตามประสบการณ์

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.