พนักงานฝ่ายขาย

  • พนักงานฝ่ายขายห้องพัก และ สัมนา จำนวน  3  อัตรา
  • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเขียน และ สื่อสารได้
  • ประสบการณ์การขาย / งานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
  • อายุระหว่าง 24- 35 ปี
  • มีความอดทน รักอาชีพการขาย และงานบริการ
  • สวัสดิการ เงินเดือน + ค่าน้ำมัน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามตำแหน่งงาน

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล ฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.